به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافت روز پنج شنبه مورخ 1401/8/19 فرهاد آراسته فرماندار شهرستان بافت با مدیرکل راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت جهاد نصر کرمان  در محل اداره کل راه وشهرسازی استان دیدار کردند.در پی تعطیلی دوباره جاده بافت کرمان بعد از بررسی مسائل ومشکلات مقرر گردید بزودی عملیات جاده سازی محور یاد شده شروع گردد.