به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافت روز سه شنبه مورخ 1401/8/24جلسه ای با حضور فرهاد آراسته فرماندار شهرستان بافت ،مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و جمعی از مسئولین مربوطه شهرستان در سالن جلسات فرمانداری بافت برگزار شد.
  در این جلسه فرماندار بافت بر اهمیت و اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی تأکید و تعامل بیشتر ادارات جهاد کشاورزی و ثبت شهرستان را جهت تسریع در فرایند صدور سند خواستار شدند.سپس مدیران جهاد کشاورزی، رؤسای ادارت ثبت و امور اراضی ومنابع طبیعی شهرستان به بیان مشکلات و معضلات اجرای طرح به ویژه در خصوص قوانین و مقررات بازدارنده، پرداختند.