به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافت روزچهارشنبه مورخ 1401/8/4 فرهاد آراسته فرماندار شهرستان بافت ضمن بررسی میدانی ونشست بااعضای شورای اسلامی ،دهیار واهالی روستاهای بدرآباد، منصورآباد، بریدوئیه، اسلام آباد، وکیل آباد و زیارت سید علی موسی از نزدیک در جریان مسائل ومشکلات این روستا ها قرار گرفت.

          فرهاد آراسته در حاشیه این بازدید از این روستاها که با حضور بخشدار بخش خبر و مدیران ادارات انجام شد با اشاره به اینکه بازدید از روستاها از مهمترین اولویتهای کاری  است بیان کرد : این بازدیدها بصورت مستمر از روستاهای مختلف شهرستان باهدف حل مسائل ومشکلات اهالی انجام خواهد گرفت، که اهالی بدون اینکه در ادارات شهرستان حضور یابند بتوانند مشکلات خود را با مدیران در میان بگذارد.
ایشان مهمترین مشکلات مردم این روستاها ،منابع طبیعی ، آب شرب ،جاده ارتباطی،برق رسانی و کشاورزی و... عنوان کرد و گفت: حل این مشکلات  با جدیت مورد پیگیری  مدیران شهرستان قرار خواهد گرفت و نتیجه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.