به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافت صبح امروز چهارشنبه مورخ 1401/7/27 فرهاد آراسته فرماندار شهرستان بافت ضمن بررسی میدانی بخش کیسکان ونشست بااعضای شورای اسلامی ،دهیار واهالی روستاهای بوستان ،سوزن ، و خوشکار از نزدیک در جریان مسائل ومشکلات این روستا ها قرار گرفت.
        فرماندار بافت در حاشیه این بازدید از این روستاها که با حضور بخشدارمرکزی و مدیران ادارات انجام شد با اشاره به اینکه بازدید از روستاها از مهمترین اولویتهای کاری  است بیان کرد : این بازدیدها بصورت مستمر از روستاهای مختلف شهرستان باهدف حل مسائل ومشکلات اهالی انجام خواهد گرفت، که اهالی بدون اینکه در ادارات شهرستان حضور یابند بتوانند مشکلات خود را با مدیران در میان بگذارد
.
      ایشان مهمترین مشکلات مردم این روستاها ،منابع طبیعی ، آب شرب ،جاده ارتباطی،برق رسانی و مسائل بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: حل این مشکلات  با جدیت مورد پیگیری  مدیران شهرستان قرار خواهد گرفت و نتیجه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.