-به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافت یکشنبه مورخ 1401/07/17 فرهاد آراسته فرماندار شهرستان بافت از مدرسه عشایری شبانه روزی نرجس خاتون و کوثر به همراه حراست فرمانداری و رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری بافت بازدید کردند.
:pushpin: فرماندار در دیدار چهره به چهره با دانش آموزان، پای درد و دل آنها نشست و همچنین دانش آموزان مشکلات خودشان را در حوزه خوابگاه و سیستم آموزشی مطرح کردند.

:pushpin:همچنین فرهاد آراسته با توجه به مشکلات دانش آموزان خواستار هرچه سریعتر رفع مشکلات شد.