به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت،روز چهارشنبه در اولین روز تیرماه آراسته فرماندار بافت به همراهی مدیران اجرایی شهرستان با حضور در روستا های دهستان خبر بخش خبر شامل قره تپه،رچان،کهت،باغ ایرین،معدن و گزم وتشکیل جلسه در هر روستا مسائل ومشکلات ودرخواست های اهالی را مورد بررسی ورسیدگی قرار داده و تصمیماتی پیرامون رفع مشکلات اتخاذ گردید.