به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت،جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور امام جمعه، فرماندار،و جمعی از مسئولان ادارات شهرستان ، 31 خردادماه در محل فرمانداری برگزار شد.
 در این نشست آراسته فرماندار شهرستان ضمن اشاره به اهمیت قانون حمایت از جمعیت و خانواده، حمایت همه جانبه و برون بخشی دستگاه های اداری را در این زمینه خواستار شد.

در ادامه رئیس مرکز بهداشت بافت در مورد شاخص های سال گذشته و مقایسه با شاخص های امسال از کاهش آسیب های اجتماعی در سال جدید خبر داد.
وسپس مهمترین علل و عوامل  آسیب ها مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.ودر خصوص رفع آسیب ها راهکار هایی ارائه وتصمیماتی اتخاذ گردید.