به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت، امروز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه بمناسبت هفته جهاد کشاورزی با حضور آراسته فرماندار وحجت الاسلام محمد زاده امام جمعه ،اسماعیلی معاون سازمان جهاد کشاورزی ، مسئول دفتر نماینده مردم در مجلس،مدیریت جهاد شهرستان وجمعی از مدیران شهرستان سه طرح در حوزه جهاد کشاورزی افتتاح شد.
 
این طرحها شامل :
یک واحد پرورش مرع گوشتی ۱۰۰۰۰هزار قطعه‌ای واقع در روستای قالان با تولید سالانه ۸۰تن گوشت مرغ و اشتغال ۴نفر (مستقیم و غیر مستقیم )وسرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ، اجرای یک طرح آبیاری کم فشار در سطح ۷۰هکتار واقع در موتور پمپ شهید منتظری دشتاب  با سرمایه گذاری بالغ بر ۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰ریال و اشتغال ۴۲نفر (مستقیم و غیرمستقیم ) ،احداث یک واحد گلخانه ۱۵۰۰متر مربعی واقع در حومه بافت با تولید ۶۰تن سیفی وسبزی در سال و اشتغال  ۴نفر (مستقیم و غیر مستقیم )و سرمایه گذاری بالغ بر ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد 
ضمنا در ادامه  از مجتمع گاو شیری وکیل آباد دشتاب بازدید بعمل آمد و اسماعیلی معاون سازمان جهاد کشاورزی جهت رفع مشکلات این مجتمع قول مساعدت دادند