به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت،به مناسبت هفته معلم و جهت پاسداشت مقام معلم آقای آراسته سرپرست فرمانداری بافت با همراهی محمدی نماینده مردم در مجلس،آقای فیروزی رئیس اداره ارزیابی و عملکرد اداده کل آموزش و پرورش استان، کاشانی مدیر آموزش وپرورش  در منزل مدیر مدرسه ابتدایی خود " جناب آقای عبدالله صفا" حضور یافت و ضمن تبریک هفته معلم به مقام مدیر دوران ابتدایی خود ادای احترام  و رسیدگی به وضعیت ایشان از تلاشهای وی در طول خدمت در نهاد تعلیم وتربیت تقدیر و تشکر نمودند