به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافت ،دیدار عصر دیروز  امام جمعه و  فرماندار  شهرستان بافت با همراهی رئیس اداره بنیاد شهید وامور ایثار گران، بخشدار بخش مرکزی و مسئول دفتر نماینده از خانواده شهدای منطقه بید گردوئیه مادر شهید محمود محسنی روستای فتح اباد،مادر شهید موسی سلمانی  روستای جمیل اباد,مادر شهید طغرلی روستای  بیدگردوئیه ,مادر شهید سنگ پهنی روستای بیدگردوئیه ,پدر شهید صفی پور  روستای بیدگردوئیه ,پدر شهید صفی زاده روستای بیدگردوئیه