به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت ، جلسه کارگروه زمین و مسکن به ریاست فرهاد آراسته فرماندار بافت و با حضور دیگر اعضاء در محل فرمانداری  تشکیل گردید.
 
در این جلسه در خصوص  مسائل و مشکلات مربوط به طرح جامع و تفصیلی شهر بافت تامین زمین در راستای طرح جهش تولید و تعیین چشم انداز اراضی مورد نیاز توسعه شهر در محدوده ، حریم و خارج از حریم  مصوب شهر بافت و  ، اراضی مازاد بر نیاز  در اختیار دستگاه های دولتی جهت واگذاری مسکونی ، تامین زمین مورد نیاز  در دیگر شهرها و روستا های شهرستان و  همچنین تسریع در طرح  ملی مسکن واماده سازی اراضی طرح جهش تولید مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.