به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت.صبح امروز آقای رشیدی مدیر عامل آب منطقه ای کرمان وهیئت همراه با حضور در محل فرمانداری بافت با آقای آراسته سرپرست فرمانداری بافت دیدار وگفتگو کردند در این دیدار نوروزی در مورد مسائل مشترک از جمله موضوع رفع مشکل اراضی جهت الحاق به طرح تفصیلی شهر بافت واجرای طرح جهش مسکن و موضوع سد بافت بحث و تبادل نظر شد.