به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت،️امروز صبح یازدهم بهمن ماه با شیوع موج جدید کرونا آمیکرون وشرایط ویژه کرونایی، جلسه کمیته واکنش سریع کرونا شهرستان بافت به ریاست زنداقطاعی فرماندار بافت وبا حضور محمد زاده امام جمعه واعضای کمیته  در محل فرمانداری برگزار شد.

 در این جلسه دکتر سلطانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان   افزایش موارد مبتلا  به کرونا در شهرستان را گزارش و با توجه به افزایش روند مراجعه و بستری بیماران کرونایی و تبدیل منطقه‌ای با رنگ نارنجی و احتمال تغییر به رنگ قرمز کرونایی در هفته آینده تصمیماتی اتخاذ گردید.

 آقای زنداقطاعی فرماندار بافت با هشدار وخیم تر شدن شیوع کرونا، واکسیناسیون صد درصدی ادارات ونهاد های وشرکت ها واصناف شهرستان ونظارت دقیق بر موضوع واکسیناسیون، وپیگیری مواد مبتلا به کرونا در مدارس،ادامه طرح شهید سلیمانی وموضوع حمایتی آن طرح،کنترل وفاصله گذاری در مراسمات ولزوم اطلاع رسانی وتوصیه به مردم را مورد تاکید قرار داد.