به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت،فرمانداربافت درجلسه فوق العاده ستادبحران که همزمان باشورای اداری شهرستان برگزارگردیدبااشاره به ورودسامانه پربارش ازعصرچهارشنبه به استان وشهرستان ضرورت آمادباش دستگاهها،ادارات،نهادهاوشرکتهای خصوصی واعضاستادمدیریت بحران شهرستان جهت پیشگیری ازخطرات احتمالی رایادآورگردیدوازبخشداران،شهرداران،دهیاران،ادارات خدمات رسان همچون راهداری،آب،برق،گاز،هلال احمر،نیروهای انتظامی،پلیس راه،بسیج و..خواست کلیه تجهیزات وماشین آلات خودرامهیای اعزام به مناطق مختلف نمایندوافزودتااطلاع ثانوی مرخصی وماموریتهالغووبایستی کلیه مدیران درشهرستان حاضروآماده پاسخگویی باشند.ایشان به مدیران ادارات عشایری وجهادکشاورزی تاکیدکرداطلاعرسانی لازم رابه عشایروکشاورزان انجام تاپیش بینی های لازم جهت کاهش خسارات احتمالی بعمل آید.
آقای زنداقطاعی ازمردم خواست طی چندروزآتی ازحضوردرمناطق برفگیروبستررودخانه هاومسیلها جداخودداری نموده وهشدارهای صادره راجدی بگیرند.