به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت،ظهر امروز ۲۵ آذر ماه جلسه فوق العاده ستاد مقابله با کرونا شهرستان به ریاست زند اقطاعی فرماندار بافت وباحضور دکتر صافی زاده وسالاری معاونین بهداشتی وفنی دانشگاه علوم پزشکی کرمان واعضای تیم واکنش سریع مقابله با کرونا شهرستان برگزار شد.
فرماندار بافت در این جلسه وضعیت شهرستان را نارنجی وجزء ۸ شهر نارنجی کشور اعلام وخواستار مدیریت کرونا توسط احاد مردم ومسئولین شد. رئیس ستاد مقابله با کرونا شهرستان گزارشی از اقدامات مقابله ای ستاد کرونا شهرستان ارائه و راهکار مقابله با این بیماری را همکاری وهمراهی احاد جامعه بر اساس دستور العمل هوشمند مقابله با کرونا عنوان کرد.وی انجام واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی را تنها راه مقابله با بیماری دانست واز اعضای تیم واکنش سریع خواست بر اساس دستور العمل هوشمند با جدیت عمل نمایند.

دکتر صافی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در این جلسه وضعیت کشور را خوب ارزیابی و ضمن اعلام شهرستان بافت به عنوان ۸ شهر نارنجی کشور، از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی وجدی نگرفتن واکسیناسیون وعادی انگاری مردم در شهرستان انتقاد کرد. وی میزان واکسیناسیون افراد بالای ۱۲ سال در شهرستان را ۸۱ درصد دُز اول  و۶۸/۴ درصد دُز دوم عنوان وخواستار انجام واکسیناسیون وهمکاری احاد مردم وجامعه ورعایت پروتکل های بهداشتی وحساسیت بیشترمسئولین شد.

در پایان این جلسه دکتر سالاری معاون فنی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص فرهنگ سازی، ورعایت پروتکل های بهداشتی واداره محور بودن ورعایت دستورالعمل ها  در برگزاری  مراسمات و لزوم واکسیناسیون احاد مردم مطالبی را مورد تاکید قرار داد.