به گزراش روابط عمومی فرمانداری بافت ،روز دوشنبه مورخ 8/09/1400مجید زنداقطاعی فرماندار بافت به اتفاق محمد زاده امام جمعه، نماینده دادستان ،معاون عمرانی فرماندار ورئیس اداره راه وشهرسازی از رونداجرای باند دوم جاده بافت- کرمان بازدید وبه مسائل ومشکلات موجود از جمله رفع تعارضات با روستا های منطقه کیسکان رسیدگی کرد.
 پس از بیان دیدگاه ها ونظرات معارضین این جاده ارتباطی فرماندار بافت گفت: معارضین محترم باید جهت طی مراحل قانونی کار خود، اقدامات لازم را انجام دهند ومسئولین آماده رفع تعارضات وادامه اجرای طرح می باشند وی با اشاره به مطالبه جدی مردم جهت به نتیجه رسیدن این طرح بیان کرد: هیچ تاخیری در روند اجرایی پروژه راه ارتباطی بافت،  کرمان پذیرفتنی نیست و باید روند اجرای  این پروژه با همراهی و همکاری مردم عملیاتی گردد