به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت جلسه آماده سازی زمین در شهرستان بافت جهت ساخت مسکن  روز شنبه مورخ 22/08/1400 با حضور  دکتر موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان، مهندس حاجی‌زاده مدیرکل راه وشهرسازی کرمان، زنداقطاعی فرماندار شهرستان بافت،سرپرست شهرداری ورییس شورا تشکیل شد.
آقای زنداقطاعی فرماندار با اشاره به کمبود زمین دولتی درشهربافت وافزایش سرسام آور قیمت زمین و اجاره بهاضرورت اقدام فوری وعاجل درخصوص تامین زمین جهت پاسخ به نیازمتقاضیان بویژه جوانان راخواستارشدوافزوددرحال حاضریکی ازچالشهای اصلی شهر بافت مشکل تامین زمین جهت ساخت و ساز هم در قالب طرح جهش تولیدوهم مسکن کارکنان فولادمیباشد.
 
درادامه؛ مهندس حاجی‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان از آماده سازی زمین در شهرستان بافت جهت ساخت مسکن در قانون جهش تولید خبر داد و گفت: آماده سازی زمین جهت ساخت مسکن در اولویت راه وشهرسازی میباشد.


علی حاجی‌زاده بیان کرد : با توجه به ضرورت ساخت مسکن در قانون جهش تولید مسکن و تهیه زمین برای این امر ، وجود زمین‌ با مالکیت دولتی در سطح کشور از امتیازات فعلی در اجرای این طرح می باشد. وی یادآور شد بسیاری از این زمین‌ها با توجه به شرایط اقلیمی مانند مسیل بودن قابلیت تبدیل شدن به عرصه‌های مسکونی را ندارند .
وی خاطرنشان کرد؛ اداره آب منطقه‌ای مؤظف به مشخص کردن طرح راه آب میباشد که در ادامه فرمانداری شهرستان بافت با همکاری شهرداری بافت جهت کمک به تامین اعتبار جهت آماده سازی  هرچه سریعتر  این پروژه وآب منطقه ای استان هم در خصوص پاسخ مثبت به استعلامات صورت گرفته قول مساعد دادند.

شایان ذکر است براساس پیشنهادارائه شده ویا پیگیری راه و شهرسازی قریب به 720هکتارازاراضی به محدوده شهرالحاق خواهدشد.