به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافت.صبح امروز.جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافت مورخ 9آبان ماه سالجاری با دستور کار برنامه ریزی جهت اجرای بهتر برنامه های بیست و نهمین هفته کتاب وتعیین وتکلیف کتابخانه مشارکتی پیامبراعظم روستای کیسکان  با حضور امام جمعه محترم ،فرماندار شهرستان بافت وسایر اعضای انجمن درمحل کتابخانه عمومی شهید دستغیب برگزار گردید