به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافت روز پنج شنبهمورخ8/04/1400 فرماندار،امام جمعه ،بخشدار خبر و برخی از مسئولین ادارات شهرستان با حضور در روستاهای گلی گوران ،حسین آباد،شادیان،طرنگ،کردبستان،باغ بابایی،گوشک علیا،گوشک سفلی،پیر و دمکوه ضمن دیدار با خانواده معظم شهدا با شوراهای اسلامی و دهیاران این مناطق دیدار و باتوجه به طرح درخواستهای مطرح شده با حضور مدیران به پیگیری ورفع مشکلات و درخواستهاپرداختند.و سپس با حضور در مجموعه گردشگری طرنگ و طرح کلی مشکلات توسط بخشدار خبر و شوراهای اسلامی و دهیاران با درخواست فرماندار مدیران هر کدام درخصوص درخواستهای مطرح شده پاسخ های لازم را ارائه و درپایان با بیان صحبتهای امام جمعه محترم و فرماندار مراتب (مشکلات و درخواستها)صورتجلسه و مقرر گردید از طریق بخشداری ب ارگانهای مربوط ارجاع و شوراهای اسلامی و دهیاران در این خصوص تا حصول نتیجه پیگیریهای لازم را بعمل آورند.