به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت،صبح امروز چهارم مهرماه جلسه ای به منظور احداث شهرک  نیروگاه خورشیدی در شهرستان به ریاست زنداقطاعی فرماندار بافت وباحضور معاذالهی معاون شهرک های صنعتی استان وتعدادی از مدیران شهرستان برگزار شد.
در این جلسه زمین پیشنهادی به وسعت ۱۵۰۰ هکتار جهت احداث شهرک نیروگاه خورشیدی به شرکت شهرک های صنعتی اعلام ومقرر گردید روند احداث نیروگاه مذکور در اسرع وقت پیگیری گردد.
گفتنی است توسعه شهرک های انرژی خورشیدی براساس مصوبه هیات وزیران بوده و هر استان حداکثر۵ شهرستان مجاز به ایجاد شهرک های صنعتی می باشد وباپیگیریهای صورت گرفته شهرستان بافت جزءاین پنج شهرستان تعیین گردیده است که شهرستان بافت راتبدیل به قطب تولیدانرژی خورشیدی خواهدکرد.