صبح امروزدوم شهریور همزمان با اولین روز هفته دولت فرماندار بافت به همراه معاونین رئیس مرکز بهداشت و تعدادی از مسئولین شهرستان با حضور در بخش های بستری بیماران کرونایی در بیمارستان خاتم النبیاء با بیماران بستری دربیمارستان گفتگو ودر جریان وضعیت درمان آنها قرار گرفت. وی همچنین با مسئولان وکادر درمان بیمارستان در خصوص خدمات رسانی مناسب به بیماران،و بررسی مشکلات وکمبودهای موجود وراهکار ارائه خدمات مناسب به بیماران بحث ورایزنی کرد.