به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافت صبح امروز سوم خردادماه آقای قلی زاده معاون پشتیبانی مدیر عامل بانک کشاورزی استان با حضور در محل دفتر فرماندار با آقای زنداقطاعی فرماندار بافت دیدار وآقای مظفری به عنوان رئیس جدید بانک کشاورزی شعبه بافت منصوب ومعرفی گردید.
زنداقطاعی در این جلسه به اهمیت ونقش وتاثیرگذاری بانک کشاورزی بر زندگی مردم شهرستان بافت اشاره وگفت:اقتصاد مردم شهرستان بافت بر پایه کشاورزی ودامداری است.وهمین موضوع موجب ارتباط مستمر ومستقیم مردم با بانک کشاورزی شده است.وی عملکرد بانک کشاورزی را از جمله در موضوع امهال تسهیلات و بیمه محصولات کشاورزی مثبت ومناسب ارزیابی کرد.
فرماندار در ادامه از تلاش ها واقدامات صورت گرفته توسط آقای رحیمی رئیس پیشین بانک کشاورزی تقدیر وتشکر وابراز امیدواری کرد آقای مظفری در راستای توسعه وپیشبرد امور بانکی وخدمات به شهروندان موفق باشد.