جلسه توجیهی کاندیدا های ششمین دوره شورای اسلامی شهر شهرستان بافت امروز پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور  حجت الاسلام محمد زاده امام جمعه زنداقطاعی فرماندار ورئیس هیات اجرایی،محمدی نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی ،اعضای شورای تامین، اعضای هیات های اجرایی ونظارت شوراها، کاندیداهای شوراهای اسلامی شهرهای بافت،بزنجان وکشکوئیه در محل سالن اجتماعات هنرستان الزهراء بافت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه امام جمعه شهرستان ضمن توصیه کاندیداها نسبت به رعایت اخلاق انتخاباتی و همدلی ووحدت وهمبستگی اجتماعی به معیار های کاندیدا های اصلح ازدیدگاه مقام معظم رهبری اشاره وسخنانی ایراد کرد.
در ادامه فرماندار ورئیس ستاد انتخابات شهرستان از کاندیدا ها بدلیل احساس تکلیف جهت تشکیل پارلمان شهری وهمینطور مراجع چهارگانه بدلیل اقداماتی که در احراز وتایید صلاحیت کاندیدا ها انجام دادند تشکر وقدر دانی کرد.
فرماندار به مشارکت حداکثری وحضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای تاکید وگفت:کلیه نامزدهای انتخابات سرمایه اجتماعی هستند ومی توانندبرافکار عمومی تاثیر وزمینه انتخابات پرشور وحداکثری را فراهم کنند.
وی مجریان انتخابات ومسئولان را امانت دار رای مردم دانست وافزود: با تمام توان وابزار قانونی تلاش خواهیم کرد تا خدشه ای به امانت مردم وارد نشود.
 رئیس هیات اجرایی انتخابات در  ادامه خطاب به کاندیداهای حاضر گفت:مهمترین وظایفی که باید از سوی داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مد نظر قرار گیرد، عمل به قانون است. نامزدها باید قبل از انتخابات ،حین انتخابات وبعد از انتخابات موارد ووظایف قانونی خود را درچارچوب قانون انجام دهند. فرماندار در ادامه خلاصه ای از وظایف ومفاد قانونی شامل تبلیغات، حاشیه ها وشایعات،تخریب رقیب ودیگر مصادیق را بیان واظهار داشت:بر اساس قانون مدت تبلیغات کاندیداها یک هفته از ۲۰ تا۲۶ خرداد است وخارج از این زمان هرگونه تبلیغ ممنوع وبا متخلفین برخورد می گردد.وی به برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی اشاره وگفت از هرگونه تجمع ومیتینگ تبلیغاتی جلوگیری بعمل می آید و تبلیغات رسانه ای ومجازی است و فضای مجازی رصد وبا موارد تخلف برخورد می گردد.
در ادامه این جلسه آقایان محمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، دهقان دادستان وسرهنگ بیدشکی فرمانده انتظامی وایوبی عضو هیات نظارت بر انتخابات شورا ها در سخنانی به اهمیت حضور ومشارکت مردم در انتخابات ،وحدت وانسجام ،برخورد ورسیدگی به تخلفات، رعایت قانون،برقراری نظم وامنیت در انتخابات،حفاظت از حوزه های انتخابیه پرداختند.