به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت، در ادامه برنامه بازدید هفتگی فرماندار وامام جمعه از پروژه ها وطرح های شهرستان به منظور تسهیل ورفع موانع پیش روی آنها امروز ۲۱ اردیبهشت ماه زنداقطاعی فرماندار به اتفاق محمد زاده امام جمعه وشهابی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرماندار از پروژه های در دست اقدام سرریز سد شهید حاج قاسم سلیمانی بافت،هتل چهار ستاره گردشگری، مجتمع خدمات رفاهی خراسانی محور بافت-سیرجان ومجتمع اداری درمانی وداروخانه هلال احمر بافت بازدید واز نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه ها قرار گرفته و در خصوص موانع موجود پیگیری ودستورات لازم اتخاذ گردید.
گفتنی است پروژه احداث سرریز سد بافت با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان جهت کنترل سیلاب در دو فاز در حال اجرا می باشد.وتا ابتدای سال آبی آینده تکمیل واجرایی خواهد شد. پروژه عملیات احداث هتل گردشگری از سال ۹۶ آغاز شده وباسرمایه گذاری بخش خصوصی (گروه مالی گردشگری) در دو فاز وبا سرمایه گذاری ۵۰۰میلیارد تومان واشتغالزایی۸۰ نفر درحال احداث می باشد وفاز اول آن در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.همچنین پروژه مجتمع خدمات رفاهی خراسانی در محور بافت سیرجان آماده بهره برداری می باشد. وپروژه احداث مجتمع اداری درمانی وداروخانه هلال احمر بافت با استفاده از اعتبارات ملی در حال ساخت می باشد.